Colná deklarácia

Vaša pomoc v colno-deklarantskom styku

Radi Vás zastúpime pri celom procese colnej deklarácie a spolu s nami získate aj právne poradenstvo ako aj pomoc pri Vašom dovoze alebo vývoze tovaru.

Export Import

Jednoduchý predaj a nákup tovarov
do a zo zahraničia

Zabezpečíme aj pre vás všetky colné úkony, bez rozdielu toho, do akého režimu vývozu je tovar určený.

Colná deklarácia

Vaša pomoc v colno-deklarantskom styku

Radi Vás zastúpime pri celom procese colnej deklarácie a spolu s nami získate aj právne poradenstvo ako aj pomoc pri Vašom dovoze alebo vývoze tovaru.

Export Import

Jednoduchý predaj a nákup tovarov do a zo zahraničia

Zabezpečíme aj pre vás všetky colné úkony, bez rozdielu toho, do akého režimu vývozu je tovar určený.


Naše služby
Vaša efektívnosť

Ponúkame kompletné colno - deklarantské služby pre firmy a súkromné osoby. Svoju činnosť vykonávame s bohatými skúsenosťami a na vysokej odbornej úrovni. Sme vždy pripravení na všetky nadchádzajúce zmeny, ktoré súvisia s upravovaním právnych podmienok jednotlivých štátov. Naši pracovníci sú špecialisti v oblasti s dlhoročnou praxou a prechádzajú nepretržitým vzdelávaním. Vďaka tomu s nami získate spoľahlivého partnera, na ktorého sa môžete spoľahnúť v každej situácii.


Naše služby
Vaša efektívnosť

Ponúkame kompletné colno - deklarantské služby pre firmy a súkromné osoby. Svoju činnosť vykonávame s bohatými skúsenosťami a na vysokej odbornej úrovni. Sme vždy pripravení na všetky nadchádzajúce zmeny, ktoré súvisia s upravovaním právnych podmienok jednotlivých štátov. Naši pracovníci sú špecialisti v oblasti s dlhoročnou praxou a prechádzajú nepretržitým vzdelávaním. Vďaka tomu s nami získate spoľahlivého partnera, na ktorého sa môžete spoľahnúť v každej situácii.

V prípade, ak potrebujete zistiť viac informácií o našich službách a cenách, prosím volajte : +421 905 494 479

V prípade, ak potrebujete zistiť viac informácií o našich službách a cenách, prosím volajte : +421 905 494 479

Colná deklarácia vs Colné konanie

Colná deklarácia je súbor národných a medzinárodných predpisov, ktoré jednotlivým subjektom určujú pravidlá, akými sú rôzne povolenia, zákazy, obmedzenia, ale dotýka sa aj možností odpustenia colných poplatkov.
Colná deklarácia je súbor národných a medzinárodných predpisov, ktoré jednotlivým subjektom určujú pravidlá, akými sú rôzne povolenia, zákazy, obmedzenia, ale dotýka sa aj možností odpustenia colných poplatkov.

Colným konaním sa rozumie konanie, ktorého účelom je rozhodnúť, či a za akých podmienok sa tovar, ktorý sa dováža, vyváža alebo prepravuje cez colné územie Únie, prepúšťa do navrhovaného colného režimu.
Colným konaním sa rozumie konanie, ktorého účelom je rozhodnúť, či a za akých podmienok sa tovar, ktorý sa dováža, vyváža alebo prepravuje cez colné územie Únie, prepúšťa do navrhovaného colného režimu.


Naši klienti sú aj pre Vás zárukou kvalitne a odborne poskytovaných služieb.

Colná deklarácia Meliška s. r. o.

Naši klienti sú aj pre Vás zárukou kvalitne a odborne poskytovaných služieb.

Colná deklarácia Meliška s. r. o.

  • EXPORT
  • INTRASTAT
  • IMPORT

Exportom je predstavovaný colný úkon, ktorým prechádza každý jeden vyvážaný tovar z územia Európskej únie (EÚ) do tretích krajín, bez rozdielu toho, do akého režimu vývozu je určený.

Zabezpečíme vám:

Vystavenie exportného dokladu EAD
(ECKV) elektronické colné konanie vo vývoze
vystavenie dokladu TIR CARNET
vystavenie dokladu T2 (krajiny EZVO)
vystavenie dokladu T2L, ATR, EUR1
dokumenty potrebné pre vývoz
vývozné doklady
Splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní
mandátna zmluva
EORI registračné číslo (možnosť registrovať aj cez nás)
potvrdenie o výstupe tovaru
export-goods

Po dohode a záujme o naše služby dokážeme ponúknuť flexibilné riešenie pre každého.

Súčasťou štatistiky obchodu medzi členskými štátmi, teda aj Intrastat systému sú informácie o tovare, ktorý má štatút Európskej únie a je v pohybe medzi členskými štátmi. Intrastat systém sa vzťahuje aj na tovary, ktoré prekročia vonkajšiu hranicu Európskej únie pri pohybe z jedného členského štátu do iného.

Predmetom hlásenia o odoslaní tovaru sú aj tovary nachádzajúce sa v colnom režime aktívny zušľachťovací styk, opúšťajúce územie Slovenskej republiky do miesta určenia v inom členskom štáte, ak k nim neexistuje colné vyhlásenie.

Predmetom hlásenia o prijatí tovaru sú informácie o tovaroch Únie vstupujúcich na územie Slovenskej republiky okrem tovaru, ktorý cez územie Slovenskej republiky priamo prechádza alebo sa tu zastaví z dôvodov súvisiacich s prepravou tovaru.

Zabezpečíme vám:

INTRASTAT vytvorenie
zaslanie hlásenia o prijatí tovaru vytvorenie
zaslanie hlásenia o odoslaní tovaru vytvorenie
Intrastat-system

Po dohode a záujme o naše služby dokážeme ponúknuť flexibilné riešenie pre každého.

O dovoze tovaru je možné zjednodušene hovoriť pri každom prepravení tovaru cez colnú hranicu colného územia Únie na územie EÚ resp. SR. Po jeho príchode na miesto určenia je možné zo strany príjemcu disponovať s týmto tovarom po splnení dovozných colných formalít uplatňovaných podľa colných predpisov a to či už na úrovni EÚ alebo na úrovni SR.

Zabezpečíme vám:

importné odbavenie colných zásielok
konzultáciu pred príchodom tovaru
ručenie za colný dlh v importe
vyclenie aj drobných poštových zásielok a kusových zásielok
vyclenie veľko objemových leteckých zásielok a kontajnerových zásielok
priame a nepriame zastupovanie v colnom konaní na colnom úrade
prevystavenie / poukázanie tovaru na iný colný úrad v režime T1,T2,TIR
ručenie za colný dlh tovaru v tranzite
dočasné uskladnenie tovaru pod colným dohľadom v našich priestoroch s ručením
dokumenty potrebné pre importné colné odbavenie
dovozné faktúry
faktúry o dopravných nákladoch, poprípade prehlásenie o doprave
oznámenie o prílete zásielky, poprípade tranzitný doklad T1
splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní
EORI registračné číslo (možnosť registrovať aj cez nás)
import-z-lode

Po dohode a záujme o naše služby dokážeme ponúknuť flexibilné riešenie pre každého.


Bezplatná cenová ponuka

Snažíme sa našími službami maximálne uspokojiť potreby našich klientov. Preto každé naše riešenie je jedinečné a plne prispôsobené konkrétnym potrebám.

Budeme radi, ak nás budete kontaktovať či už telefonicky alebo vypísaním nášho kontaktného formulára, aby sme mohli pochopiť Vaše potreby a ponúknuť Vám pohodlné riešenie alebo zastupovanie v colnom konaní.

Spolu s nami získate aj právne poradenstvo ako aj pomoc pri Vašom dovoze alebo vývoze tovaru.

CENOVÁ PONUKA
Neváhajte a napíšte nám. Radi pre vás pripravíme nezáväznú cenovú ponuku.
Prosím vložte Vaše meno
Prosím vložte Váš e-mail
Prosím, napíšte Vaše telefónne číslo
Prosím, napíšte nám správu


Kontaktné informácie

Colná deklarácia Meliška s. r. o.
Osadná 2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Adresa kancelárie:
Horný dvor 2/A
903 01 Senec
Fakturačné údaje:
IČO: 52 430 332
DIČ: 2121036071
IČ DPH: SK2121036071

Kde nás nájdete: